• Savner i en aktiv...
  professionel partner?
  ... til drift og planlægning?
  Think
  Outside
  The box :)
 • easy to
  customize!
  DESIGN IT!
  Create slides with brushes and fonts

The fastest way to grow your business with the leader in Technology Check out our options and features included.

Foreningspartner prioriterer

grundig opstart større åbenhed at sikre tillid konstruktiv dialog alle medlemmerne

for at jeres forening får mere foreningsliv
og mindre foreningsbøvl fremadrettet

Boligforeningens forhold Grundig
kortlægning
Dialog om foreningen Åben
drøftelse
Kvalificeret ejendomsadministration Kvalificeret
rådgivning
Mere tid til at bo

Foreningspartners leverer ejendomsadministration

... inddrager medlemmerne

Det er Foreningspartners erfaring, at nogle boligforeninger - uden at vide det - er blevet svære, at engagere sig i for nye medlemmer.

Ved at give nogle redskaber til medlemmerne styrker I mulighederne for at få flest mulig medlemmer til at deltage aktivt.

... står for grundig forberedelse

Foreningspartners administration starter med en grundig forberederelse på opstart af foreningen.

Vi tager dialogen om de forhold, der bør tages stilling til og anbefaler invitation af alle medlemmer til opstartsmøde.

... husker det enkelte medlem

Selvom den daglige kontakt primært er med bestyrelsen er alle velkomne til at rette henvendelse.

Foreningspartner leverer også viden om foreningen til medlemmerne, som er tilgængelig døgnet rundt, herunder de relevante foreningsdokumenter.

... tager sig af papirbunkerne

Den røde tråd i Foreningspartners tilgang til ejendomsadministration er, at foreningens medlemmer (og dermed foreningen) skal have så gode vilkår som overhovedet muligt for at nyde godt af fordelene ved at være en forening. Fundamentet herfor er en aktiv rådgivning, vidensdeling og åbenhed.

Hos Foreningspartner.dk vil bestyrelsen typisk opleve, at høre lidt mere fra administrator og, at der lægges en stor indsats i opstarten for på sigt, at skabe de vilkår til medlemmernes og bestyrelsens glæde.

... giver fagligt kvalificeret sparring

Selvom den daglige kontakt primært er med bestyrelsen er alle velkomne til at rette henvendelse.

Foreningspartner.dk leverer også viden om foreningen til medlemmerne, som er tilgængelig døgnet rundt, herunder de relevante foreningsdokumenter.

... følger med i økonomien

Der kan være både tid, penge og ærgrelser at spare ved at skue fremad og tage tingene i opløbet. Foreningspartner giver forening og bestyrelse sparring om nye regler og udfordringer i bedst mulig tid.

Foreningspartner leverer balancer og fører tilsyn med pengeforbruget med nøgletal i forhold til tidligere år. Jeres bogføring er tilgængelig (for bestyrelsen) online.

Latest Tweets

Contact Us

Follow Us